Organizační řád a pokyny pro návštěvníky Holubník 2010

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje! Na festival existují vstupenky jednodenní i dvoudenní.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 12-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 5. Osobám mladším 18 let zákaz konzumace alkoholu! Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného!
 6. Pořizování audio a videozáznamů představení kapel je zakázáno! Opakované neuposlechnuti muže být potrestáno zabavenim záznamu a vyvedenim z areálu!
 7. Focení je povoleno!
 8. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 9. Padělání vstupenek je nepřípustné.
 10. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 11. Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!
 12. Camp – stanování je zdarma! Za auto poplatek není!
 13. Vstup do festivalového areálu v pátek 23.7.2010 od 16:00 hodin, uzavření hlavní plochy areálu pro její úklid - hodinu po skončení programu. WC budou otevřeny non-stop!
 14. Vstup do hlavní plochy areálu v sobotu 24.7.2010 od 9:00 hodin, uzavření hlavní plochy areálu pro její úklid - hodinu po skončení programu. WC budou otevřeny non-stop!
 15. Opuštění stanového areálu v neděli 25.7.2010 do 12:00 hodin, WC budou otevřeny non-stop, také do 25.7. do 12:00 hodin!
 16. Zakoupením vstupenky - pásky na ruku, návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky Holubníku 2006!

Jste návštěvník